اندازه گیری میزان پلی فنل کل

اندازه گیری میزان پلی فنل کل

این آزمایش با استفاده از دستگاه اسپکتو فتومتر انجام می شود.

پلی فنول یک ترکیب گیاهی است که می‌تواند مانند یک آنتی اکسیدان عمل کند و رادیکال‌های آزاد را که باعث آسیب به سلول‌های بدن و بروز سرطان و بیماری‌های دیگر می‌شوند را خنثی کند.

ورود

عضویت