اندازه گیری میزان قند فروکتوز عسل

اندازه گیری میزان قند فروکتوز عسل

قند فروکتوز:

کارشناسان آزمایشگاه تخصصی پادنا مفتخرند که اندازه گیری قند فروکتوز به صورت دقیق در این واحد انجام می گیرد.

هدف از انجام این آزمایش تعیین درصد قند فروکتوز موجود در عسل به روش رفراکتومتری می باشد.

چرا که عسل طبیعی حاوی درصد بالایی از قند فروکتوز می باشد.

از آنجایی که قند فروکتوز یک قند دیر جذب است میزان بالای آن در عسل نشان دهنده کیفیت مناسب عسل می باشد.

دستگاه تشخیص میزان قند فروکتوز

دستگاه تشخیص میزان قند فروکتوز

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)