اندازه گیری اسید آمینه پرولین

اندازه گیری اسید آمینه پرولین

 • پرولین چیست؟
  پرولین نوعی ایمونواسید است که در گیاهان به وفور دیده می شود.
 • پرولین چه نقشی در گیاهان دارد؟
  وجود این ترکیب در گیاهان، به آنها کمک می کند تا رشد بهتری داشته باشند و در برابر تغییرات ناگهانی و تنش مقاوم تر شوند. حضور پرولین در بافت گیاهان برای آنها بسیار سودمند و مفید است.
 • آیا پرولین مصنوعی هم وجود دارد؟
  خیر! این ترکیب یک ایمونواسید طبیعی است و نمی توان آن را در آزمایشگاه تولید کرد. به همین خاطر برای طبیعی بودن عسل، تست پرولین ملاک است.
 • آزمون پرولین چه ربطی به کیفیت عسل دارد؟
  همانطور که می دانیم عسل از شهد گیاهان و توسط زنبور عسل تولید می شود؛ پس وجود پرولین در عسل طبیعی، امری قطعی است. بدون شک در عسل های مصنوعی و شکری، این ترکیب وجود ندارد و این آزمون به راحتی ادعای طبیعی یا غیرطبیعی بودن عسل را رد یا ثابت می کند.
 • پرولین در عسل چقدر است؟
  بسته به نوع گیاه، میزان پرولین موجود در عسل هم فرق می کند. همچنین نوع خاک، آب و هوا و نحوه ی کشت گیاهان هم در این امر موثرند. حداقل پرولین قابل قبول در عسل های ایران ۱۸۰ میلی گرم در هر کیلوگرم است.

ورود

عضویت