اندازه گیری اسید آمینه پرولین

اندازه گیری اسید آمینه پرولین

پرولین چیست؟
پرولین نوعی آمینواسید است که در گیاهان به وفور دیده می شود.

 

پرولین چه نقشی در گیاهان دارد؟
وجود این ترکیب در گیاهان، به آنها کمک می کند تا رشد بهتری داشته باشند و در برابر تغییرات ناگهانی و تنش مقاوم تر شوند. حضور پرولین در بافت گیاهان برای آنها بسیار سودمند و مفید است.

 

آیا پرولین مصنوعی هم وجود دارد؟
خیر! این ترکیب یک ایمونواسید طبیعی است و نمی توان آن را در آزمایشگاه تولید کرد. به همین خاطر برای طبیعی بودن عسل، تست پرولین ملاک است.

هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان اسید آمینه موجود در عسل می باشد بدین صورت که پرولین اسیدآمینه اصلی عسل است که به عنوان شاخصی از کیفیت عسل محسوب می شود.

 

پرولین در عسل چقدر است؟
بسته به نوع گیاه، میزان پرولین موجود در عسل هم فرق می کند. همچنین نوع خاک، آب و هوا و نحوه ی کشت گیاهان هم در این امر موثرند.حداقل پرولین قابل قبول در عسل های ایران ۱۸۰ میلی گرم در هر کیلوگرم است.

آزمون پرولین چه ربطی به کیفیت عسل دارد؟
همانطور که می دانیم عسل از شهد گیاهان و توسط زنبور عسل تولید می شود؛ پس وجود پرولین در عسل طبیعی، امری قطعی است. بدون شک در عسل های مصنوعی و شکری، این ترکیب وجود ندارد و این آزمون به راحتی ادعای طبیعی یا غیرطبیعی بودن عسل را رد یا ثابت می کند.

دستگاه تشخیص پرولین

دستگاه اندازه گیری میزان پرولین موجود در عسل

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)