آزمایشگاه عسل پادنا
آزمایشگاه عسل پادنا
تخصصی ترین آزمایشگاه در حوزه عسل
دستگاه اسپکت
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه عسل پادنا با داشتن تنها  آزمایشگاه تخصصی عسل در استان خوزستان اقدام به آنالیز عسل های تولیدی این مجموعه نموده و این نتایج را در شناسنامه عسل درج می کند.

هم اکنون لیست آزمایشات زیر در آزمایشگاه عسل پادنا انجام می گیرد :

نام آزمایش

توضیحات

اندازه گیری میزان قند گلوکوز

گلوکز یکی قندهای موجود در عسل می باشد که از درصد بالایی در عسل برخوردار است و به دلیل ساختار ساده به سرعت جذب بدن می شود.

هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان این قند در عسل به روش رنگ سنجی است. چنانچه مقدار این قند از حد مشخصی بیشتر باشد نشانه کیفیت نامناسب عسل است.

همچنین لازم به ذکر است یکی از علل شکرک زدن عسل در دمای پایین مقادیر بالای گلوکز می باشد.

اندازه گیری میزان قند فروکتوز

هدف از انجام این آزمایش تعیین درصد قند فروکتوز موجود در عسل به روش رفراکتومتری می باشد.
چرا که عسل طبیعی حاوی درصد بالایی از قند فروکتوز می باشد.
از آنجایی که قند فروکتوز یک قند دیر جذب است میزان بالای آن در عسل نشان دهنده کیفیت مناسب عسل می باشد.

اندازه گیری میزان هیدروکسید متیل فورفورال (HMF) عسل

این ترکیب حاصل تجزیه قند های ساده و فروکتوز در شرایط اسیدی است. فعالیت انورتاز و دیاستاز موجب تشکیل HMF می شود که نسبت به گرما حساس و تولید آن تسریع می شود. افزودن قند یا شربت انورت که از هیدرولیز اسیدی ساکارز بدست میاید دارای هیدروکسید فورفورال می باشد که با رزور سینول (شناساگر) واکنش نشان میدهد. البته شربت انورت که با استفاده از آنزیم انورتاز تهیه شده باشد حاوی HMF نخواهد بود، بنابراین به واکنش مذبور پاسخ نمی دهد.

اندازه گیری میزان رطوبت عسل

از آنجایی که عسل ها حاوی درصدی از رطوبت می باشند برحسب نوع عسل و منطقه ای که کندو درآن قرار دارد متفاوت است. هدف از این آزمایش بررسی درصد رطوبت عسل به روش رفراکتومتری می باشد. چنانچه درصد رطوبت عسل از مقدار مشخصی (۲۰ درصد وزنی) بیشتر باشد نشان دهنده کیفیت نامناسب عسل است.

اندازه گیری میزان چرخش نوری عسل

هر ترکیب آلی که قابلیت گذر نور را داشته باشد می تواند موجب چرخش نور پلاریزه به سمت راست (+) یا چپ (-) شود.

از آنجایی که عسل حاوی مقدار زیادی قند می باشد (ترکیب آلی) بنابراین می تواند موجب چرخش نور پلاریزه شود.

هر عسل باتوجه به نوع آن می تواند دارای چرخش (+) یا (-) باشد.

هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان چرخش نوری مرتبط با هر نوع عسل است و لازم به ذکر است چرخش نوری عسل های معمولی به سمت چپ است.

اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی: هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان هدایت الکتریکی محلول عسل که نمایانگر مقدار املاح و مواد معدنی موجود در عسل می باشد.

باتوجه به نوع و مناطق قرارگیری کندوهای عسل میزان هدایت الکتریکی متفاوت است.

این آزمایش با استفاده از روش الکتروشیمی انجام می شود چنانچه میزان هدایت الکتریکی محلول عسل بالا بوده، می تواند نماینگر میزان بالای املاح و مواد معدنی موجود در عسل باشد.

اندازه گیری میزان آنزیم ها( آمیلاز)

آنزیم ها مواد پیچیده ای هستند که در سلول های زنده تشکیل شده و در فعل و انفعالات حیاتی موجود در بدن نقش حیاتی را ایفا می کنند. عسل حاوی آنزیم های متفاوتی بوده که می تواند هر نوع قند دیگر را به قند های مفید برای بدن تبدیل کند. مهمترین آنزیم های عسل عبارتند از :

آنورتاز : این آنزیم از غده بزاقی رنبور عسل ترشح و ساکاروز موجود در شهد گل را به گلوکز و لوولور تبدیل می نماید.

آلفا و بتا آمیلاز :آمیلازها آنزیم­های پروتئینی هستند و به سه زیرگروه آلفا-آمیلاز، بتا-آمیلاز، و گاما-آمیلاز تقسیم بندی می‌شوند. آمیلاز، آنزیمی است که پیوندهای آلفا را در پلی ساکاریدهایی مانند نشاسته و گلیکوژن هیدرولیز نموده و به گلوکز یا مالتوز تبدیل می­ کند.

گلوکوزاکسیداز : این آنزیم از غده شیری زنبور عسل ترشح و باعث اکسید شئن گلوکز و بتدیل آن به  اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن می شود.

فسفاتاز و اینهیبین : آنزیم های دیگری در عسل هستند. اینهیبین خاصیت باکتری کشی در عسل را دارد.

باید توجه داشت که حرارت دادن عسل باعث از بین رفتن آنزیم های آن شده که در نهایت باعث کاهش کیفیت عسل می شود.

هدف از این آزمایش تعیین میزان آنزیم آمیلاز (فعالیت دیاستازی عسل) به عنوان یکی از شاخص های کیفیت عسل می باشد.

چنانچه این میزان از حد مشخصی (۳۰) کمتر شود نشانه کیفیت نامناسب عسل است.

اندازه گیری میزان پلی فنل عسل

این آزمایش با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر انجام می شود.

پلی فنول یک ترکیب گیاهی است که می‌تواند مانند یک آنتی اکسیدان عمل کند و رادیکال‌های آزاد را که باعث آسیب به سلول‌های بدن و بروز سرطان و بیماری‌های دیگر می‌شوند را خنثی کند.

هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان پلی فنل موجود در عسل به عنوان یکی از شاخص های کیفیت عسل به روش رنگ سنجی می باشد.

چنانچه مقدار کل پلی فنل از حد مشخصی (۰.۰۳ میلی گرم بر میلی لیتر)کمتر باشد نشانه کیفیت نامناسب عسل می باشد.

اندازه گیری اسید آمینه پرولین

پرولین نوعی آمینواسید است که در گیاهان به وفور دیده می شود. وجود این ترکیب در گیاهان، به آنها کمک می کند تا رشد بهتری داشته باشند و در برابر تغییرات ناگهانی و تنش مقاوم تر شوند. حضور پرولین در بافت گیاهان برای آنها بسیار سودمند و مفید است. این ترکیب یک ایمونواسید طبیعی است و نمی توان آن را در آزمایشگاه تولید کرد. به همین خاطر برای طبیعی بودن عسل، تست پرولین ملاک است. هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان اسید آمینه موجود در عسل می باشد بدین صورت که پرولین اسیدآمینه اصلی عسل است که به عنوان شاخصی از کیفیت عسل محسوب می شود.

بسته به نوع گیاه، میزان پرولین موجود در عسل هم فرق می کند. همچنین نوع خاک، آب و هوا و نحوه ی کشت گیاهان هم در این امر موثرند.حداقل پرولین قابل قبول در عسل های ایران ۱۸۰ میلی گرم در هر کیلوگرم است.

همانطور که می دانیم عسل از شهد گیاهان و توسط زنبور عسل تولید می شود؛ پس وجود پرولین در عسل طبیعی، امری قطعی است. بدون شک در عسل های مصنوعی و شکری، این ترکیب وجود ندارد و این آزمون به راحتی ادعای طبیعی یا غیرطبیعی بودن عسل را رد یا ثابت می کند.

اندازه گیری میزان بریکس عسل 

 

 

اندازه گیری میزان قند احیاء

 

 

اندازه گیری میزان اسیدیته آزاد

 

 

اندازه گیری میزان PH

 

 

بررسی  ویژگی های ظاهری عسل

بررسی رنگ، بو، طعم و سایر ویژگی های عسل

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 موارد محصول
حساب کاربری من